Rà soát thông tin doanh nghiệp Hội viên và báo cáo kết quả hoạt động SXKD
[07/05/2021 14:22:36]

Thực hiện nghị quyết số 10/NQ-BCH của Ban thường vụ, Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam lần thứ 10 khóa V nhiệm kỳ 2016-2021về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI(2021-2026) dự kiến vào trung tuần tháng 10 năm 2021.

Để chuẩn bị cho các công tác của Đại hội, đề nghị doanh nghiệp hội viên cập nhật thông tin của doanh nghiệp và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 ước năm 2021 theo mẫu gửi về Văn phòng Hiệp hội để tổng hợp.

Báo cáo xin gửi về văn phòng Hiệp hội trước ngày 28 tháng 05 năm 2021qua đường bưu điện và Email theo địa chỉ dưới đây:

Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 024 3 8465223 ;  Email: office@vnpca.org.vn