Rà soát góp ý các dự thảo thông tư triển khai Luật Dược 105/2016/QH13
[02/03/2017 11:12:39]

   Triển khai thực hiện Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2017, Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đã dự thảo các thông tư hướng dẫn liên quan và triển khai lấy ý kiến các dự thảo thông tư này.

   Hiệp hội đã tiến hành thông tin tới doanh nghiệp để lấy ý kiến góp ý các Dự thảo thông tư khi có công văn xin ý kiến góp ý của các cơ quản quản lý(Cục quản lý Dược, VCCI) vào các thời gian khác nhau trước đây(qua chuyển phát bưu điện, email, đăng tải trên website của Hiệp hội). Hiện nay các dự thảo này vẫn đang tiếp tục được lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử chính phủ.

   Một lần nữa Hiệp hội xin được thống kê các Dự thảo thông tư nói trên(chi tiết vui lòng tham khảo công văn đính kèm), kính đề nghị Doanh nghiệp dành thời gian nghiên cứu, rà soát cho ý kiến góp ý để gửi tới cơ quan soạn thảo hoàn thiện trước khi được ký ban hành.

   Các dự thảo thông tư trên được đăng tải trên website của Hiệp hội tại địa chỉ: www.vnpca.org.vn mục Dự thảo. Doanh nghiệp có thể gửi ý kiến góp ý về Cục quản lý Dược, hoặc gửi ý kiến trực tiếp trên cổng thông tin điện tử chính phủ tại địa chỉ www.chinhphu.vn mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo VPPL và gửi 1 bản về cho Hiệp hội tổng hợp theo địa chỉ:

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 04.3846.5223;     Fax: 043.846.5224            Email: office@vnpca.org.vn