Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
[24/09/2009 08:56:45]

   Ngày 01 tháng 02 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Có 5 nội dung được ban hành kèm theo Quyết định :
 1.Danh mục thuốc tân dược , gồm 750 tên thuốc. Các thuốc trong Danh mục này không ghi hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói của từng thuốc, được hiểu rằng, bất kể hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói nào, đều đượC Bảo hiểm Y tế thanh toán cho bệnh nhân.
 2. Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu , gồm 57 tên thuốc và hợp chất.
 3. Danh mục thuốc chế phẩm YHCT , gồm 95 Chế phẩm, được xếp theo 11 nhóm tác dụng
 4. Danh mục Vị thuốc YHCT , gồm 237 Vị thuốc, được xếp theo 26 nhóm tác dụng
 5. Hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
    Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo ; bãi bỏ Quyết định số 03/2005/QĐ-BYT ngày 24/01/2005 về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở Khám, chữa bệnh ; Quyết định số 33/2006/QĐ-BYT ngày 24/10/2006 về việc ban hành Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu dùng trong chẩn đoán và điều trị
 
    Các Danh mục được ban hành rất cần thiết cho các Doanh nghiệp trong nghiên cứu Phát triển sản phẩm và Cơ cấu lại sản phẩm . Đồng thời, nó cũng là tài liệu quan trọng làm căn cứ để đấu thầu thuốc tại các bệnh viện.
    Các Doanh nghiệp có nhu cầu toàn văn Quyết định , xin liên hệ với Văn phòng Hiệp hội , trực tiếp với :
                DS.Lê Thị Hưởng  ĐT : (04) 3  8465223 , Fax : (04) 3  8465224
( Tin : VPHH)