Nội dung các Khóa đào tạo"Xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả cho các DN VN"
[01/02/2010 15:28:20]

      Hiệp hội xin giới thiệu Chương trình của 6 khoá Đào tạo thuộc Dự án"Xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả cho các Doanh nghiệp Việt nam

    Các Doanh nghiệp căn cứ nội dung của các Khoá đào tạo để có thể cử cán bộ tham gia . Để có thông tin chi tiết các DN truy cập vào Website : www.vcci.com.vn. Chương trình cụ thể xin xem ở File đính kèm
 (Tin : VPHH)