Nhu cầu cung cấp trang thiết bị y tế cho trạm y tế xã (có bác sỹ)
[15/03/2017 15:36:48]

Công ty TNHH TES có nhu cầu mua trang thiết bị y tế cho trạm y tế (danh mục đính kèm).

Các đơn vị có thể cung cấp vui lòng liên hệ

TES Co., Ltd – a Company of the Lead Group

1st FL, D Bldg, Vinaconex 1 Complex, 289A Khuat Duy Tien Road, Cau Giay Dist, Hanoi

Tel: (84) 4-3784-8802  l  Fax: (84) 4-3783-2952

HCMC Branch

2nd FL, Morning Star Bldg, 224/5 Bis, Highway 13, 26 Ward, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City

Tel: (84) 8-3512-9282  l  Fax: (84) 8-3512-9301

Người liên hệ

Nguyễn Thị Ly (Mrs)

HP : (098.36.38.396

Email: tes.haily@gmail.com    

Website: www.tesvn.com       Group Web: www.leadgrp.net