Mời tham gia lớp đào tạo về nâng cao chất lượng hồ sơ hành chính trong đăng ký thuốc và những điểm mới trong thông tư 08/2022/TT-BYT ngày 5/9/2022 của Bộ Y tế Quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Hà Nội
[13/09/2022 14:43:01]

1. Thời gian: ngày 23/9/2022

2. Địa điểm tổ chức: TP.Hà Nội

3. Nội dung đào tạo:

-  Những điểm mới trong thông tư 08/2022/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc ban hành ngày 5/9/2022

-  Các lỗi thường gặp và cách khắc phục trong việc xây dựng hồ sơ hành chính trong đăng ký thuốc.

4. Đối tượng tham dự: Lãnh đạo và cán bộ của các Doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh, các VPĐD và các đối tượng quan tâm

5. Nội dung chương trình:(kèm theo)

6. Học phí:

* Lớp Nâng cao chất lượng hồ sơ Hành chính và những vướng mắc thường gặp trong chuẩn bị hồ sơ Đăng ký thuốc (01 ngày): 1.500.000 đồng/01 Học viên/lớp

Thông tin chi tiết tại file đính kèm