Mời tham gia các khóa đào tạo về Đăng ký thuốc do HIệp hội tổ chức (tháng 8,9 năm 2022)
[19/09/2022 11:14:39]

Thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam năm 2022. Thực hiện ý kiến chỉ đạo chung của Bộ Y tế, nhằm hạn chế sai sót cho Doanh nghiệp trong công tác Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuốc đồng thời giảm tải, rút ngắn thời gian công tác thẩm định Hồ sơ của Hội đồng thẩm định và các cơ quan quản lý trong quá trình thẩm định Hồ sơ đăng ký thuốc cho Doanh nghiệp.

Hiệp hội dự kiến phối hợp với Cục quản lý Dược; Viện kiểm nghiệm thuốc TW và một số Chuyên gia thẩm định về Đăng ký thuốc và chuyên gia hội đồng tư vấn cấp số đăng ký thuốc mở các lớp đào tạo, tập huấn cho các cán bộ và nhân viên làm công tác về Đăng ký thuốc của các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Dược phẩm, Khóa tập huấn sẽ cập nhật và hướng dẫn các Doanh nghiệp hiểu và làm đúng các quy định đã ban hành của Bộ Y tế về việc lập hồ sơ Hành chính và hồ sơ Kỹ thuật, đưa ra những lỗi thường gặp và cách khắc phục trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

1. Địa điểm tổ chức: TP.Hà Nội Và TP.Hồ Chí Minh

2. Nội dung đào tạo:‘‘Nâng cao chất lượng hồ sơ Kỹ thuật và những vướng mắc thường gặp trong chuẩn bị hồ sơ Đăng ký thuốc’’ & ‘‘Nâng cao chất lượng hồ sơ Hành chính và những vướng mắc thường gặp trong chuẩn bị hồ sơ Đăng ký thuốc’’