Mời tham dự lớp Tập huấn hướng dẫn việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập tháng 6/2016
[23/05/2016 15:33:34]

   Thực hiện kế hoạch công tác của Hiệp hội năm 2016, triển khai thực hiện Luật đấu thầu, nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 63/2014/NĐ-CP, thông tư số 11/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy đinh việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập và các thông tư ban hành danh mục thuốc trong đấu thầu (có hiệu lực 1/7/2016), căn cứ nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp.

   Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam dự kiến phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế tổ chức khóa tập huấn “Hướng dẫn thực hiện quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và các danh mục thuốc liên quan đến đấu thầu thuốc” cho các doanh nghiệp dược tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, như sau:

*Lớp thứ nhất: Tổ chức cho các Doanh nghiệp dược phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

-  Thời gian: 01 ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 11/6/2016 (thứ 7).

-  Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

*Lớp thứ hai: Tổ chức cho các Doanh nghiệp dược phía Bắc (từ Huế trở ra).

- Thời gian: 01 ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 18/06/2016 (thứ 7)

- Địa điểm:  Hà Nội

( Địa điểm cụ thể Hiệp hội sẽ thông báo tới doanh nghiệp sau)

* Kinh phí:  1.000.000 đồng/học viên (Tiền báo cáo viên, Thuê hội trường, tài liệu, teabreak…)

*Báo cáo viên: chuyên gia của Vụ kế hoạch tài chính, Cục Quản lý dược.

*Đối tượng tham gia: Lãnh đạo và các cán bộ của doanh nghiệp có liên quan trong công tác đấu thầu và cung ứng thuốc cho bệnh viện.

*Nội dung: Hướng dẫn triển khai thực hiện và giải đáp về các nội dung sau:

- Luật đấu thầu, nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 63/2014/NĐ-CP,

- Thông tư số 11/TT-BYT ngày 11/5/2016 Quy đinh việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập và hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu.

- Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016 ban hành danh mục thuốc đấu thầu, đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá,

- Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016 ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.

 Để chuẩn bị cho công tác bố trí lớp học được chu đáo, đề nghị quý Doanh nghiệp cử cán bộ tham dự và gửi thông tin đăng ký (theo Mẫu đăng ký gửi kèm theo) về Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam trước ngày 28/5/2016 theo địa chỉ:

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 04.3846.5223;     Fax: 043.846.5224  Email: office@vnpca.org.vn

Người liên hệ: chị Mai Lan - Email: vulan2705@gmail.com, ĐT: 0977 774 275