MỜI THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN ĐẤU THẦU THUỐC TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA
[20/02/2023 11:30:41]

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, Hiệp hội dự kiến tổ chức lớp tập huấn Đấu thầu qua mạng cho các Doanh nghiệp Dược Việt Nam theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia tại Hà Nội và TP.HCM cụ thể như sau:

Thời gian đào tạo: 01 ngày tại TPHCM ngày 18/2/2023 và 01 ngày tại TP. Hà Nội ngày 4/3/2023.

Địa điểm dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh: Trường Cán Bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, TPHCM.

Địa điểm dự kiến tại Hà Nội: Hội trường lớn tầng 3- Nhà khách Trung Ương số 8 Chu Văn An, P Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Đối tượng tham dự: Các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dược.

Giảng viên: Chuyên gia Cục quản lý Đấu thầu, Trung tâm đấu thầu qua mạng Quốc gia- Cục QLĐT Bộ KHĐT và Chuyên gia Bộ Y tế.

Mọi thông tin xin liên hệ:  Mai Lan 0977774275

Học viên có nhu cầu đăng ký theo form dưới đây (Hạn Đăng ký: Trước 13/2/2023)

https://forms.gle/fK1Zs4UnULCHDdm4A