Mời tham dự Lớp bồi dưỡng về GSP và GDP
[03/08/2009 16:15:22]

    Để đáp ứng nhu cầu của nhiều Doanh nghiệp, Hiệp hội tổ chức Lớp bồi dưỡng về GSP và GDP. Lớp được tổ chức vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật , kéo dài trong 3 tuần.

    Các Doanh nghiệp có nhu cầu, lấy các Chi tiết cụ thể từ File đính kèm, lập Phiếu đăng ký và chuyển về Hiệp hội theo Địa chỉ ghi trên phiếu. Lưu ý thời gian chậm nhất là trước ngày 2/5/2008 .
 (Tin : VPHH)