Mời tham dự "Hội thảo về cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc"
[18/04/2022 10:49:55]

Hiệp hội nhận được Giấy mời số 250/GM-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế về việc mời tham dự Hội thảo về cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 32/2018/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Bộ y tế tổ chức Hội thảo với thông tin cụ thể:

1. Chủ trì: Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế
2. Thời gian: 14h00 ngày 20/4/2022
3. Họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom meeting. Đề nghị đặt tên đăng nhập theo cú pháp: Tên cơ quan/đơn vị. Tên người tham dự.
Link tham gia Zoom cuộc họp
https://zoom.us/j/91836674562?pwd=K1MwNkZOTTBkY0lpTTZwa1FpU3I1UT09
ID cuộc họp: 918 3667 4562
Mật mã: 180422
4.Giấy mời BYT + Chương trình (File đính kèm)

Kính đề nghị Quý đại biểu bố trí thời gian tham dự Hội thảo trên.


Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Lương Thị Mai Anh- Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Y tế. Điện thoại 0973530089