Mời tham dự Hội thảo trực tuyến kết nối Việt Nam - Ấn Độ ngày 21/5/2020
[13/05/2020 09:02:29]

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) phối hợp tổ chức Hội thảo kết nối doanh nghiệp trực tuyến Việt Nam - Ấn Độ:"India - Vietnam Virtual Business Meet 2020"

Thời gian: 9h30 - 13h30 thứ năm ngày 21/5/2020

Miễn phí tham dự

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Trong bối cảnh đại dịch Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến chuỗi giá trị đoàn cầu nói chung, hội thảo trực tuyến hy vọng sẽ mang lại những cơ hội hợp tác mới về thương mại và đầu tư cho công đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt sẽ mở ra triển vọng xuất khẩu và tìm kiếm những nguồn hàng mới dành cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đề nghị các doanh nghiệp sắp xếp tham để kết nối thị trường tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh.

- Đại biểu tham dự gửi phiếu đăng ký qua email: anhtd@vcci.com.vn/maianhlavcci@gmail.com; hoặc fax về số 024.35742020 trước ngày 19/5/2020 đồng thời thực hiện đăng ký qua website của Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ - CII để được cung cấp tài khoản và mật khẩu để truy cập, đường link đăng ký như sau:

https://www.cii.in/OnlineRegistration.aspx?enc=pZVQM37jtSRTHIkmBsithX/nc7GXJULT75kwTS5wDfqDFccjYpOw8XeMHGKnl/u3