Mời tham dự Hội thảo tháo gỡ vướng mắc thực hiện TT 06 về lựa chọn nhà đầu tư ngày 03/08/2021
[28/07/2021 09:16:59]

Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (sau đây gọi tắt là Thông tư 06) được ban hành đã góp phần tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động lựa chọn nhà đầu tư nói chung và các dự án đầu tư có sử dụng đất nói riêng. Tuy nhiên, qua hơn nửa năm triển khai trên thực tế, một số nội dung của Thông tư vẫn gây khó khăn, lúng túng cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục về lựa chọn nhà đầu tư.

Nhằm tạo diễn đàn để các Hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia cùng trao đổi, chia sẻ về vấn đề này, đồng thời làm rõ hơn các kiến nghị của các Hiệp hội, doanh nghiệp tại Thông tư 06, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo:

"GIẢI PHÁP THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 06/2020/TT-BKHĐT 

HƯỚNG DẪN VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ"

Thời gian: 08h00 – 11h30, thứ Ba, ngày 03/08/2021

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

          Đề nghị Doanh nghiệp tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước ngày 03/8/2021 tại link https://bit.ly/hoithaonhadautu hoặc theo mã QR bên dưới.

          Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn (mục Sự kiện)

Chi tiết liên hệ:

Xuân Thị Thu Ngọc (Ms.)

Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Tầng 6 Tòa nhà VCCI. Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Phone/Fax: 024.6683 6545
Mobile:+84772236718
E-mail: xdpl.sigma@gmail.com / thungoc1207@gmail.com