Mời tham dự Hội thảo "Chìa khóa thành công trong sản xuất và cung ứng thuốc đảm bảo chất lượng"
[10/10/2019 10:33:09]

Tổ chức Y tế thế giới(WHO) tổ chức Hội thảo "Chìa khóa thành công trong sản xuất  và cung ứng thuốc đảm bảo chất lượng" dành cho các nước khu vực Đông Nam Á và quốc gia lân cận. Trong 3 ngày từ 26-28 tháng 11 năm 2019 tại Bangkok, Thái Lan. 

Hội thảo gồm 4 chủ đề: 

1. Xây dựng hiểu biết về môi trường kinh doanh cho sản xuất trong nước

▪ Yêu cầu chuyển giao công nghệ và cơ hội iên doanh 
. Bài học từ các sáng kiến chuyển giao công nghệ
▪ Lựa chọn tài chính cho các nhà sản xuất dược phẩm trong nước
▪ Chuẩn bị và thẩm định dự án đầu tư dược phẩm
▪ Tiếp cận thông tin kinh doanh và dự báo nhu cầu
▪ Tiếp cận bằng sáng chế thuốc
▪ Tiếp cận thị trường và khả năng cạnh tranh trên thị trường đấu thầu quốc gia và quốc tế
▪ Kinh nghiệm của công ty liên quan đến môi trường kinh doanh

2. Xây dựng hiểu biết trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn GP quốc tế và tiêu chuẩn chất lượng khác để sản xuất các loại thuốc thiết yếu đảm bảo an toàn chất lượng và hiệu quả.

▪ Hiểu biết về các tiêu chuẩn GPs của WHO / quốc tế
▪ Thiết kế nhà máy cGMP
▪ Lựa chọn sản phẩm dựa trên rủi ro cho sản xuất trong nước
▪ Đạt được sự tuân thủ chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của WHO / quốc tế
▪ Lựa chọn, ký kết hợp đồng và kiểm toán các nhà cung cấp dịch vụ có chất lượng
▪ Kinh nghiệm của công ty liên quan đến tuân thủ

3. Xây dựng năng lực trong các vấn đề pháp lý cần thiết để tạo điều kiện tiếp cận thị trường

▪ Thực hành tốt nộp hồ sơ.
▪ Đẩy nhanh thủ tục đăng ký: chương trình hài hòa khu vực
▪ Hỗ trợ quy định để sản xuất các sản phẩm y tế tại địa phương
. Đánh giá hồ sơ, kinh nghiệm của NRAs với các nhà sản xuất địa phương
▪ Kinh nghiệm của công ty trong các vấn đề pháp lý

4. Cơ hội và thách thức đối với việc sản xuất vắc-xin, thiết bị y tế và các chế phẩm máu 

▪ Sản xuất vắc-xin trong Khu vực Đông Nam Á
▪ Sản xuất thiết bị y tế , tổng quan 
▪ Sản xuất các chế phẩm máu - Đảm bảo chất lượng và an toàn
. Kinh nghiệm của công ty sản xuất thiết bị y tế, vắc-xin và chế phẩm máu

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nội dung chương trình đính kèm gửi đăng ký tham gia tới BTC: Mr.Chris Chitemerere, email: chitemererec@who.int để WHO gửi giấy mời tham dự và các thủ tục đăng ký tiếp theo.