Mời tham dự Hội nghị toàn thể doanh nghiệp hội viên 2020
[22/10/2020 14:46:51]

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam; Nghị quyết Ban chấp hành Hiệp hội lần thứ 9 khóa V(2016-2021) họp ngày 11 tháng 7 năm 2020. Hiệp hội tổ chức Hội nghị toàn thể doanh nghiệp hội viên năm 2020.

Thời gian:  Ngày 20 - 21 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: Khách sạn Golf Valley Dalat, Địa chỉ: 94 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

Nội dung: Đánh giá, tổng kết công tác Hiệp hội năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021, Kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ VI(2021-2026) và một số nội dung liên quan tới hoạt động Hiệp hội.

Hiệp hội trân trọng kính mời Ông/Bà lãnh đạo doanh nghiệp Hội viên bố trí thời gian tham dự và đóng góp ý kiến cho hội nghị. Để công tác tổ chức hội nghị được chu đáo, đề nghị Ông/Bà gửi đăng ký tham dự về văn phòng Hiệp hội trước ngày 10/11/2020.

(Giấy mời, Chương trình, Mẫu đăng ký đính kèm)