Mời tham dự chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2019
[20/06/2019 10:19:36]

Năm 2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục tổ chức Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam (CSI 2019). Đây là chương trình thường niên, được Chính phủ giao cho VCCI tổ chức từ năm 2016 theo thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/05/2019.

Việc tham gia và được vinh danh tại CSI 2019 đồng nghĩa với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp được ghi nhận bởi Chính phủ, các bộ, ban ngành và các cơ quan quản lý, từ đó nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Để đăng ký tham gia chương trình, doanh nghiệp chỉ cần khai bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững. Đây cũng chính là tiêu chí để đánh giá, xếp hạng mức độ bền vững của doanh nghiệp. Năm nay, bộ chỉ số đã được tinh gọn từ 131 xuống còn 98 chỉ tiêu. 90% trong số đó là các chỉ tiêu tuân thủ pháp luật.

Khi tham gia chương trình, doanh nghiệp không phải đóng bất kỳ chi phí nào.

Để tham khảo thêm thông tin chi tiết, quý doanh nghiệp vui lòng truy cập website: http://vbcsd.vn/csi.asp 

hoặc liên hệ với cán bộ đầu mối theo thông tin như sau:

Ban Tổ chức rất mong nhận được hồ sơ tham gia của Quý Doanh nghiệp.