Mời tập huấn nộp hồ sơ đăng ký thuốc lần đầu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
[17/04/2022 17:28:11]

Hiệp hội nhận được Giấy mời số 44/GM-QLD ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Cục quản lý Dược  về việc "tập huấn nộp hồ sơ đăng ký thuốc lần đầu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến", thông tin cụ thể như sau:

1.Chủ trì: Lãnh đạo Cục Quản lý Dược;

2.Nội dung: tập huấn hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký thuốc lần đầu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (thủ tục TT89);

3.Thời gian: 14h00 ngày 19/4/2022 (thứ Ba);

4.Địa điểm và hình thức tổ chức:

- Họp trực tiếp tại Phòng họp tầng 2 – Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế;

- Họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom 

5.Thành phần:

- Lãnh đạo Cục Quản lý Dược;

- Phòng Đăng ký thuốc;

- Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

6. Đối tượng tham dự: các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (cử 01 đại diện tham dự buổi tập huấn)

7. Giấy mời CQLD và Tài liệu (đính kèm)

8. Thông tin ID và Pass phòng họp trực tuyến trên Zoom như sau:

ID cuộc họp: 917 2403 1314
Mật mã: 081862
(Khi đăng nhập vào buổi tập huấn vui lòng đăng nhập theo thông tin: Tên Công ty - Họ và tên)

Mọi chi tiết kính đề nghị liên hệ: Phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội), SĐT: 0243.846.1525; hoặc ông Ngô Đình Nhân, SĐT: 0782306244, địa chỉ email: ngodnhan@gmail.com.