Mời gửi sản phẩm tiêu biểu của các DN Dược trưng bày tại gian chung của VNPCA - Triển lãm Y Dược Pharmed & Healtcare 2023 (Miễn phí)
[28/07/2023 15:23:59]

Thực hiện công tác Xúc tiến thương mại năm 2023, Hiệp hội doanh nghiệp  Dược Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần ADPEX tổ chức Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 18 - PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 2023 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC) -799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 13-16 tháng 9 năm 2023

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, tại triển lãm, ngoài các gian hàng trưng bày riêng của các Doanh nghiệp Dược trong nước Hiệp hội bố trí 04 gian hàng chung trưng bày và giới thiệu miễn phí các sản phẩm tiêu biểu của các Doanh nghiệp Dược tại Việt Nam nhằm quảng bá các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu cho các Doanh nghiệp Dược Hội viên trong nước.

 Hiệp hội trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp chọn các sản phẩm tiêu biểu của đơn vị mình để trưng bày (kèm Catalogue, video clip bằng USB giới thiệu sản phẩm & giới thiệu DN) gửi đến Ban Tổ chức Triển lãm (Hiệp hội) để trưng bày tại gian hàng chung nói trên (thông tin gửi sản phẩm chi tiết trong bản đăng ký).

 Đề nghị gửi trước danh mục các sản phẩm tiêu biểu theo mẫu đăng ký kèm theo công văn này về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 5/9/2023

 Vậy Hiệp hội xin thông báo và đề nghị Quý Doanh nghiệp hưởng ứng tham gia.

 (Bản đăng ký gửi Sản phẩm theo file đính kèm)