Mời góp ý DTTT biểu mẫu triển khai nội dung về chuyển giao công nghệ
[30/08/2022 20:23:33]

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu triển khai nội dung một số quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về 29 biểu mẫu liên quan đến thủ tục công nhận, hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ do doanh nghiệp tự nghiên cứu và công bố công nghệ mới, sản phẩm mới được tạo ra tại Việt Nam từ kết quả trên; thủ tục mua sáng chế, sáng kiến. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực.

Toàn văn Dự thảo xem tại đây

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành xin ý kiến góp ý của các Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Hiệp hội đề nghị Quý doanh nghiệp nghiên cứu và góp ý Dự thảo. Góp ý xin gửi về VCCI và Hiệp hội trước ngày 10/9/2022 (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

 

Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam - 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 38465223, Fax: 024 38465224

Email: office@vnpca.org.vn