Mời dự tập huấn Thông tư 134/2007/TT-BTC
[03/08/2009 17:03:28]

    Thông tư 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP,quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp, đã được ban hành và có hiệu lực (toàn văn đã được đưa ngày 7/12/2007, ở mục Văn bản mới)

     Để giúp các Doanh nghiệp áp dụng tốt trong kỳ quyết toán Thuế năm 2007, Hiệp hội tổ chức Lớp tập huấn về Thông tư này. Lớp ở phía Bắc được tổ chức vào ngày 25/01/2008. Lớp ở phíA Nam dự kiến sẽ tiến hành sau Tết Âm lịch và sẽ thông báo cụ thể sau.
      Báo cáo viên tại Lớp Tập huấn là CN Mạnh Tuyết Mai, chuyên viên Ban Chính sách - Tổng cục Thuế
      Xin đề nghị các DN lấy Thư mời và Phiếu đăng ký ở File đính kèm