Mời doanh nghiệp tham dự chương trình thương mại điện tử qua sàn Amazon.com
[21/08/2023 10:24:00]

Nhằm hỗ trwoj doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu thông qua thương mại điện tử, Bộ Công thương đã ký thỏa thuận hợp tác với Amazon, thoe đó Cục XTTM là đơn vị chủ trì triển khai các hoạt động tư vấn, tổ chức sự kiện, đào tạo...hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị hàng hóa, sản phẩm để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong thời đại công nghiệp 4.0

Cục XTTM đã phối hợp với Amazon xây dựng kế hoạch triển khai chuỗi các hoạt động, sự kiện thuộc chương trình thương mại điện tử qua sãn Amazon.com, ( chi tiết đính kèm). Các doanh nghiệp quan tâm gửi đăng ký tham dự chương trình trước gnayf 10/2/2020

Mọi chi tiết liên hệ:

Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin Xúc tiến thương mại , cục XTTM

Địa chỉ: Tầng 4, số 20 Lý thường kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 366866815, email: amazon.intec@vietrade.gov.vn

Người liên hệ: chị Đoàn Hồng Ngọc(ĐT: 0904511116) Ngô Văn Chinh(ĐT: 0377956368)