Mời các doanh nghiệp tham gia lớp tập huấn GDP & GSP tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh
[16/11/2009 14:07:08]
Theo nhu cầu của các Doanh nghiệp dược, Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức 02 lớp tập huấn về GDP & GSP thời gian tập huấn tháng 12/2009.
  1. Địa điểm: 01 lớp tại Hà Nội và 01 lớp tại TP.Hồ Chí Minh.
  2. Thời gian tổ chức lớp: - Tại TP.Hồ Chí Minh: 10-11/12/2009 - Tại Hà Nội: 21-22/12/2009
  3. Thời gian tập huấn: từ 02 ngày, mỗi ngày 2 buổi, mỗi buổi 3 - 4 giờ
  4. Học phí: - Tại Hà Nội: 700.000đ/học viên
                      - Tại TP.Hồ Chí Minh: 1.000.000đ/học viên
(Bao gồm: Kinh phí thuê giảng đường, vé máy bay và thù lao giảng viên, in tài liệu, chứng chỉ, ăn nhẹ giữa giờ, nước uống cho học viên)
(Các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội được giảm 100.000đ/học viên)
       Ngoài lớp tập trung nói trên, các Doanh nghiệp có thể đăng kí tổ chức tại cơ sở các lớp tập huấn về các "Thực hành tốt …"(GPs) có liên quan trong ngành dược, Hiệp hội sẽ nghiên cứu, phối hợp thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp theo thoả thuận với mức kinh phí hợp lý.

    Đơn vị nào có nhu cầu tập huấn xin đăng kí theo Mẫu số 1  và gửi về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 05/12/2009.

    Vậy Hiệp hội xin thông báo tới các quý doanh nghiệp được biết và tham gia.

    Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam:

Địa chỉ: 138B - Giảng Võ - Hà Nội. Điện thoại: 043.8465223. Fax: 043.8465224

Email: office@vnpca.org.vn hoặc huongpharma@gmail.com

(Gặp Ds. Lê Thị Hưởng -  Chuyên viên đào tạo)