Mời các doanh nghiệp tham gia lớp tập huấn GDP, GSP, GMP tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh
[14/10/2010 14:18:51]
Theo nhu cầu của các Doanh nghiệp dược, Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức 02 lớp tập huấn về GDP, GSP & GMP thời gian tập huấn tháng 11/2010.

  I. Lớp thực hành tốt Bảo quản thuốc và thực hành tốt Phân phối thuốc (GSP&GDP):

  1.     Địa điểm: 01 lớp tại Hà Nội và 01 lớp tại thành phố Hồ Chí Minh.

  2.     Thời gian: 2 ngày.

  ­         Tại Hà Nội: 11-12/11/2010

  ­         Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 24-25/11/2010.

  Mỗi ngày học 02 buổi, mỗi buổi 3 - 4 giờ

  3.     Học phí:   - Tại Hà Nội: 900.000đ/học viên

        -  Tại TP.Hồ Chí Minh: 1.000.000đ/học viên

  II. Lớp thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP): Nội dung thẩm định

  1.     Địa điểm: 01 lớp tại Hà Nội và 01 lớp tại thành phố Hồ Chí Minh.

  2.     Thời gian: 2 ngày.

  -         Tại Hà Nội: 18-19/11/2010

  -         Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 26-27/11/2010.

  Mỗi ngày học 02 buổi, mỗi buổi 3 - 4 giờ

  3.     Học phí:   - Tại Hà Nội: 900.000đ/học viên

  -         Tại TP.Hồ Chí Minh: 1.000.000đ/học viên

            Bao gồm: Tài liệu, chứng chỉ, ăn nhẹ giữa giờ, nước uống cho học viên.

            (Các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội được giảm 100.000 đ/học viên)

  Ngoài các lớp tập trung nói trên, các Doanh nghiệp có thể đăng kí tổ chức tại cơ sở các lớp tập huấn về các "Thực hành tốt "(GPs) có liên quan trong ngành dược, Hiệp hội sẽ nghiên cứu, phối hợp với các chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực này để thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp nào có nhu cầu đào tạo xin đăng kí theo Mẫu số 1 được gửi kèm công văn này và gửi về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 05/11/2010.

  Vậy Hiệp hội xin thông báo tới các quý doanh nghiệp được biết và tham gia.

  Rất mong nhận được tham gia của các Quý doanh nghiệp!
    

    Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam:

Địa chỉ: 138B - Giảng Võ - Hà Nội. Điện thoại: 043.8465223. Fax: 043.8465224

Email: office@vnpca.org.vn hoặc huongpharma@gmail.com

(Gặp Ds. Lê Thị Hưởng -  Chuyên viên đào tạo)