Mời các doanh nghiệp tham gia lớp tập huấn "Chuẩn bị hồ sơ đăng ký Quảng cáo thuốc"
[07/08/2009 00:02:56]

Theo nhu cầu của các doanh nghiệp Dược trong nước cũng như các công ty Dược phẩm nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội SXKD Dược sẽ phối hợp với Cục Quản lý Dược Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn:

“Chuẩn bị hồ sơ đăng kí Quảng cáo thuốc”

Cụ thể như sau:

1.       Tại thành phố Hồ Chí Minh:

- Thời gian: 08h00 đến 16h00 ngày 03/6/2009

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP hoá dược phẩm Mekophar - Số 297/5 Lý Thường Kiệt  - Phường 15 - Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.

2.       Tại Hà Nội:

- Thời gian: 08h00 đến 16h00 ngày 24/6/2009

- Địa điểm: trường Đại học Y tế Công cộng – 138B Giảng Võ - Hà Nội

- Nội dung chương trình(xem file đính kèm)

    Học phí: 500.000đ/học viên đối với lớp học tại thành phố Hồ Chí Minh và 300.000đ/học viên đối với lớp học tại Hà Nội. (thu tại lớp học)

    Học phí trên bao gồm chi phí in tài liệu, văn phòng phẩm, trả tiền thù lao giảng viên, tea-break,…

    Sau khi tham gia lớp tập huấn này các học viên có thể chuẩn bị được hồ sơ đăng kí Quảng cáo theo đúng quy định hiện hành.

    Các đơn vị có nhu cầu xin đăng kí trước ngày 28/5/2009 nếu tập huấn tại thành phố Hồ Chí Minh và trước ngày 10/6/2009 nếu tập huấn tại Hà Nội.

    Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam

    138B- Giảng Võ - Hà Nội * Điện thoại: 043.8465223 * Fax: 043.8465224

    Email: huongpharma@gmail.com (DS. Lê Thị Hưởng:  098-345-7758)

    Trân trọng và hợp tác!