Khuyến nghị các Doanh nghiệp xuất khẩu về việc lực chọn phương thức thanh toán
[11/05/2022 15:02:11]

Ngày 10 tháng 5 năm 2022 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận công văn số 3060/NHNN-PC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu về việc lựa chọn phương thức thanh toán.

Theo thông tin báo chí, thời gian qua nhiều Doanh nghiệp xuất khẩu điều sang thị trường Châu Âu (Italia) đã bị "thất lạc" bộ chứng từ gốc trong quá trình chuyển cho Ngân hàng của bên nhập khẩu để nhờ thu (thông qua phương thức thanh toán trả tiền nhận chứng từ - D/P), có nguy cơ thiệt hại hàng trăm triệu USD. Thực hiện công điện số 1583/CĐ-VPCP ngày 14/3/2022 của Văn phòng Chính phủ, để giảm thiểu các rủi ro trong thương mại quốc tế cho các Doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam (tương tự các DOanh nghiệp xuất khẩu điều nói trên), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khuyến nghị các DN về các phương thức thanh toán quốc tế cần: Tham vấn các Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi quyết định lựa chọn phương thức thanh toán quốc tế phù hợp; Thông tin cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nếu có vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế để kịp thời xử lý, hỗ trợ theo thẩm quyền.