Khóa đào tạo với chủ đề “Tạo động lực và tăng cường sự gắn kết của nhân viên đối với doanh nghiệp/công ty”– “Human Resource Management – Motivation and Engagement in enterprises”
[06/11/2018 13:01:38]

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Tu nghiệp kỹ thuật hải ngoại và hợp tác bền vững (AOTS) tổ chức chủ đề “ Tạo động lực và tăng cường sự gắn kết của nhân viên đối với doanh nghiệp/công ty”“Human Resource Management – Motivation and Engagement in enterprises”

Thời gian: Từ 8h30 – 17h00, ngày 14 – 15/11/2018 (02 ngày) tại

Địa Điểm: Hội trường số 3, tầng 7 – Toà nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu tới các doanh nghiệp Việt Nam những nét đặc trưng của phương thức quản lý nguồn nhân lực Nhật bản,  tạo nên sự thành công của các doanh nhân Nhật Bản, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. 

Chi tiết chương trình: bấm vào đây