Khóa đào tạo, tập huấn " Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chất lượng và hồ sơ thay đổi bổ sung trong đăng ký thuốc"
[27/08/2013 11:21:44]

Triển khai kế hoạch số 982/BYT-QLD ngày 22/2/2013 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai chỉ thị 06/CT-BYT về việc tăng cường hiệu quả công tác thẩm định và cấp số đăng ký sản xuất lưu hành thuốc và kế hoạch công tác của Hiệp hội; căn cứ nhu cầu đào tạo của các Doanh nghiệp Dược, Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý dược tổ chức khóa đào tạo, tập huấn “ Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chất lượng trong hồ sơ đăng ký thuốc thành phẩm hóa dược và Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thay đổi bổ sung trong đăng ký thuốc thành phẩm hóa dược”.

Giảng viên cho khóa đào tạo, tập huấn là các chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc tại Cục Quản lý dược (Cục Quản lý dược, Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Trường Đại Học Dược Hà Nội).

Khóa đào tạo, tập huấn tổ chức thành 02 lớp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết Khóa đào tạo vui lòng xem  Thư mời và Dự kiến nội dung chương trình đính kèm.

Chi tiết xin liên hệ:

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

138B - Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

ĐT: 04.3846.5223;     Fax: 043.846.5224;      Email: office@vnpca.org.vn

Người liên hệ: chị Mai Lan - Email: vulan2705@gmail.com, ĐT: 0977 774 275.

(Tin VPHH)