Khảo sát sức khỏe Doanh nghiệp Việt Nam quý II/2020 và tác động của giai đoạn 2 đại dịch Covid
[19/08/2020 10:10:42]

Trước những diễn biến của đại dịch Covid-19 giai đoạn 2, Chính phủ đã có những biện phát kịp thời để phòng chống sự lây lan dịch bệnh, theo phương thức ưu tiên chống dịch đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên do ảnh hưởng của từ đợt dịch lần trước, sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp đã bị suy giảm nhiều.

Để tiếp tục có cơ sở xây dựng báo cáo về tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp và đề xuất các kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, VCCI tổ chức "Khảo sát sức khỏe Doanh nghiệp Việt Nam quý II/2020 và tác động của giai đoạn 2 đại dịch Covid-19 đến lao động, việc làm". Mục đích của cuộc khảo sát không chỉ cập nhật tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp trong sáu tháng đầu năm 2020 mà còn tập trung vào các đánh giá tác động mới của giai đoạn 2 đại dịch Covid-19, nhất là tác động đến lao động, việc ở nước ta; tình hình tiếp cận các chính sách hỗ trợ vừa qua, từ đó đề xuất kiến nghị với Chính phủ những giải pháp mới.

Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp thông tin khảo sát theo mẫu phiếu gửi kèm trước ngày 31/08/2020. Chúng tôi cam kết các thông tin do các doanh nghiệp cung cấp chỉ sử dụng cho mục đích đã nêu trên.

Phiếu khảo sát  được VCCI tổng hợp theo 2 hình thức sau đây:
1. Tổng hợp theo mẫu phiếu trong file đính kèm (đơn vị hoặc tổ chức tham gia khảo sát điền thông tin rồi gửi lại qua email cho VCCI)
2. Thực hiện khảo sát trực tiếp qua đường link dưới đây