Khảo sát động thái Doanh Nghiệp Việt Nam Quý I/2020 và Đánh giá các chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp vượt qua COVID-19
[28/04/2020 13:52:23]
Do lịch Hội nghị Thủ tướng gặp doanh nghiệp được lùi lại, dự kiến sang đầu tháng 5, đồng thời với mong muốn có thêm nhiều phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp về tình hình hoạt động và nhất là việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, VCCI tiếp tục gia hạn thời gian nhận phiếu khảo sát đánh giá "sức khỏe" doanh nghiệp quý I (VBIS) đến hết 3/5/2020. Hiệp hội trân trọng đề nghị các Doanh nghiệp tiếp tục phối hợp triển khai khảo sát, trả lời theo bảng hỏi gửi kèm  và gửi lại cho  VCCI qua email luongminhhuan@gmail.com / maianhlavcci@gmail.com hoặc trực tiếp trả lời theo đường link dưới đây,
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoVcPQUKaZ32l36nyZubrrSXPHuOQt6U6E7c2UaboxYKi6hg/viewform