Đình chỉ lưu hành thuốc viên nang mềm pharginton
[06/08/2009 23:54:51]
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đình chỉ lưu hành thuốc viên nang mềm pharginton, hộp 6 vỉ x 10 viên, số lô 00908, hạn dùng: 072011, SĐK: VD-0343-07 do Công ty TNHH Dược phẩm N.I.C PHARMA sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng hàm lượng vitamin PP, vitamin B6.
Sở Y tế thành phố yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm N.I.C pharma khẩn trương thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng này và có báo cáo thu hồi gửi về Sở.

--