Họp Ban chấp hành Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược VN lần 4 khoá III
[21/08/2009 16:26:42]

Ban Thường trực Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược Viêt Nam vừa tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành lần thứ 4 khóa III vào ngày 10/7/2009 tại Hà Nội, với nội dung sơ kết công tác của Hiệp hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2009.

   

   Trong 6 tháng đầu năm với sự chỉ đạo của Ban chấp hành Hiệp hội khoá III, đặc biệt là sự sát sao của đồng chí Chủ tịch Hiệp hội, các công việc tại văn phòng Hiệp hội và các Tiểu ban đã được hoàn thành, nâng cao được vai trò của Hiệp hội. Ngày càng khẳng định Hiệp hội là một tổ chức của các doanh nghiệp Dược, hoạt động vì lợi ích cộng đồng và lợi ích doanh nghiệp. Hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin, pháp lý, công tác xúc tiến thương mại, tư vấn, đào tạo, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng.

    Bên cạnh đó Ban chấp hành cũng rút ra các công việc còn tồn tại để rút kinh nghiệm cho công tác 6 tháng cuối năm.

    Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác 6 tháng cuối năm là: Tổ chức cuộc họp toàn thể các hội viên vào trung tuần tháng 8 với chủ đề “Đoàn kết nâng cao thương hiệu thuốc Việt trên thị trường”

    Sau khi họp thảo luận với sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các thành viên Ban chấp hành. Cuộc họp đã thông qua nghị quyết để thực hiện. (Chi tiết xin xem file đính kèm)