Hội thảo trực tuyến về các cơ hội đầu tư song phương giữa Sri Lanka và Việt Nam
[05/09/2023 15:04:20]

Đại sứ quán Sri-Lanca phối hợp với Cục Đầu tư Sri-Lanka và Cục Đầu tư nước ngoài của Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến về các cơ hội đầu tư song phương giữa Sri-Lanka và Việt nam vào ngày 14/9/2023 từ 14h30 đến 16h00(giờ Việt Nam)

Cán bộ cấp cao của BOI, FIA và đặc khu kinh tế của hai nước sẽ trình bày về các cơ hội đầu tư của hai nước.

Vui lòng tham khảo chương trình, tờ rơi và đường link đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến đính kèm.

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAlc-igqD8sE9E8lXCCxezdDsJoLGuZxmiM