Hội thảo khai thác thông tin sáng chế quốc tế cho người dùng tại VN ngày 16/5/2019 tại TP.HCM
[13/05/2019 10:11:35]

Cục sở hữu trí tuệ phối hợp với Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới(WIPO) tổ chức hội thảo"Sử dụng hiệu quả hệ thống PCT dành cho người dùng tại Việt Nam" tại TP.HCM

Hội thảo giới thiệu về lợi ích của người sử dụng hệ thống sáng chế, bao gồm cả người nộp đơn và các cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký và bảo hộ sáng chế. Thúc đẩy sự trao đổi thông tin kỹ thuật có trong các tư liệu sáng chế giữa các nước liên quan và cả các ngành công nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. 

Thông tin hội thảo như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngyaf 16/5/2019(Thứ năm)

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn, số 41-47 Đông Du, Quận 1, TP.HCM

Nội dung đính kèm

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu đang ký tham dự theo địa chỉ:

Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.HCM, lầu 7 tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP.HCM; ĐT: 028.39208485 / 104; Email: trangnguyen.noip.hcmc@gmail.com (Ms Huyền Trang, di động: 0974486833)