Hội thảo Chuyên đề GMP PIC/S “Nâng cao nhận thức về GMP PIC/S trong cách giải quyết các vấn đề thực tế hằng ngày”
[15/06/2016 11:14:43]

     PIC/S là Công ước về Thanh tra Dược và Chương trình Hợp tác Thanh tra trong lĩnh vực Thực hành Tốt Sản xuất Thuốc (GMP). Tiêu chuẩn sản xuất này, tính đến thời điểm hiện tại, đã được 48 quốc gia thành viên chủ yếu thuộc châu Âu và châu Mỹ tuân thủ. Hai thành viên mới nhất là Croatia và Lãnh thổ HongKong.

     Bộ Y Tế Việt Nam tại thời điểm hiện tại vẫn cam kết theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của GMP PIC/S trong tương lai không xa. Khi đã là thành viên của PIC/S, các lợi ích có được ở tầm quốc gia và kể cả ở tầm doanh nghiệp là khá rõ.

     Và ở tầm của doanh nghiệp, ngay từ bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Một trong những động thái tích cực nhất, chính là nâng cao nhận thức của mỗi doanh nghiệp về GMP PIC/S. Vì vậy, tiếp theo nội dung cơ bản về GMP PIC/S mà CM Plus Vietnam đã có dịp giới thiệu năm trước, năm nay. Hội thảo Chuyên đề GMP PIC/S “Nâng cao nhận thức về GMP PIC/S trong cách giải quyết các vấn đề thực tế hằng ngày” Tháng 8/2016 do CM Plus Vietnam tổ chức tại Ks Caravelle Saigon, TPHCM trong hai ngày 2 và 3/8/2016 là dịp tốt để các doanh nghiệp trong ngành trao đổi thêm nhiều thông tin hữu ích và kiến thức cần thiết cho chính cán bộ và nhân viên của doanh nghiệp

     Doanh nghiệp vui lòng nghiên cứu chương trình Hội thảo và đăng ký tham gia tại đây: http://www.cm-plus.co.jp/vn/index_20160607.html