Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội lần 10
[04/04/2016 09:24:23]

   Ngày 24 tháng 03 năm 2016 tại khách sạn Bái Đính, Thành phố Ninh Bình đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 khóa IV(2011-2016). Tóm tắt kết quả hoạt động của Hiệp hội năm 2015, Ông Nguyễn Văn Tựu – Chủ tịch Hiệp hội đánh giá năm qua Ban chấp hành Hiệp hội đã tích cực hoạt động, dẫn dắt hoạt động Hiệp hội đạt được một số mục tiêu đã đề ra. Tham gia sâu rộng vào hoạt động phản biện, giám sát, góp ý văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian vừa qua như Luật dược sửa đổi, dự thảo Luật đấu thầu...phản ánh được một phần nguyện vọng của các doanh nghiệp.

   Trong năm cuối của nhiệm kỳ khóa IV(2011-1016), Hiệp hội tiếp tục thực hiện kế hoạch của năm theo phương hướng hoạt động năm 2016 đã được thông qua tại Hội nghị toàn thể hội viên tháng 10/2015, với một số hoạt động trọng tâm: tổ chức các hội thảo giữa Hiệp hội với Bảo hiểm xã hội Việt nam, Bộ Y tế... nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong công tác đấu thầu thuốc, đăng ký thuốc, giá thuốc...; tổ chức Đại hội khóa V, bầu ban chấp hành khóa mới với mục tiêu đưa Hiệp hội ngày càng phát triển, nâng cao vai trò của Hiệp hội đạt được kỳ vọng của các doanh nghiệp hội viên.