Hội chợ TRUNG QUỐC - ASEAN lần thứ 5
[12/08/2009 12:24:30]

    Sau 4 kỳ tổ chức thành công , Hội chơ Trung quốc - Asean lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại thành phố Nam Ninh (Trung quốc) từ ngày 22 - 25 tháng 10 năm 2008. Hội nghị cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung quốc - Asean lần thứ 5 cũng sẽ được tổ chức đồng thời trong thời gian diễn ra Hội chợ

     Các Doanh nghiệp tham gia Hội chợ sẽ được hỗ trợ :
  - 100% chi phí gian hàng (theo BTC thông báo, giá 01 gian hàng tiêu chuẩn là 1.200 USD)
  - 100% chi phí trang trí tổng thể khu trưng bày của DN Việt nam tại Hội chợ
  - 70% chi phí liên quan đến thông tin tuyên truyền xuất khẩu
    Hội chợ là cơ hội để các DN tham dự, giới thiệu Doanh nghiệp và sản phẩm của Doanh nghiệp mình với thị trường Asean. Hội chợ cũng là Cơ hội để các Doanh nghiệp đến tham quan , học hỏi và tìm kiếm Đối tác
    Hiệp hội đã chuyển Công văn số 0378/XTTM - HTXK ngày 19/05/2008 của Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương tới cáC Doanh nghiệp Hội viên. Các Thông tin chi tiết và hướng dẫn đăng ký tham gia đều có kèm theo Công văn trên.
    Các Doanh nghiệp chưa phải là Hội viên, nếu muốn tham gia, liên hệ trực tiếp với văn phòng Hiệp hội để nhận được các văn bản hướng dẫn.
    Thời hạn đăng ký cuối cùng : Ngày 15 tháng 8 năm 2008.
 (Tin : VPHH)