Góp ý dự thảo thông tư thay thế thông tư 08/2010/TT-BYT ngày 26/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn báo cáo nghiên cứu sinh khả dụng/tương đương sinh học khi đăng ký thuốc
[28/02/2017 15:17:14]

Hiệp hội nhận được công văn số 2017/QLD-BYT của Cục quản lý Dược về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế thông tư 08/2010/TT-BYT ngày 26/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn báo cáo nghiên cứu sinh khả dụng/tương đương sinh học khi đăng ký thuốc.

Hiệp hội đề nghị Doanh nghiệp hội viên nghiên cứu Dự thảo 3 (đính kèm) và cho ý kiến góp ý về Dự thảo. Góp ý xin gửi về Cục quản lý dược Bộ Y tế và gửi về cho Hiệp hội trước ngày 5/3/2017.

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

12 Ngô Tất Tố, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội

Tel: 04 3 8465223. Fax: 04 3 865224

Email: office@vnpca.org.vn