Góp ý dự thảo Thông tư ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, dược liệu, vị thuốc cổ truyền thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y
[12/04/2024 10:23:36]

Ngày 26/3/2024 Hiệp hội nhận được công văn số 501/YHCT-QLD đề ngày 20/3/2024 của Cục quản lý Y, dược cổ truyền về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, dược liệu, vị thuốc cổ truyền thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (Công văn và dự thảo thông tư đính kèm)

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý (theo mẫu đính kèm), Góp ý xin gửi trước ngày 30/3/2024 về VPHH qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn để Hiệp hội tổng hợp gửi Bộ Y tế