Góp ý dự thảo thông tư bãi bỏ một phần TT 48/2018/TT-BYT
[12/01/2021 14:14:21]

Hiện Cục QL YDCT đang xin ý kiến góp ý DT thông tư bãi bỏ một phần TT 48/2018/TT-BYT

Thông tư số 48/2018/TT-BYT về ban hành danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nếu có ý kiến góp ý xin gửi trực tiếp về Cục QLYDCT, địa chỉ email: cucydct@gmail.com; dsnplan@gmail.com đồng thời gửi 1 bản về Hiệp hội để tổng hợp.

Thời hạn góp ý: 13/1/2021