Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc trong nước đợt 115
[08/01/2010 09:08:31]
Hiện nay đã có giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc trong nước - Đợt 116
Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến Hiệp hội Dược nhận.

Xin trân trọng thông báo!

(Tin VPHH)