Giấy mời tham dự Đại hội hiệp hội khóa V(2011-2021)
[27/10/2016 15:46:21]

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP  về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ điều lệ Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam ngày 29 tháng 02 năm 2012;

Thực hiện Nghị quyết số 90/HHD - NQ  ngày 21/9/2016  hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 khóa IV nhiệm kỳ 2011-2016 của Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021,

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

Thời gian:  Ngày 09 tháng 11 năm 2016, Đại hội làm việc từ 7h30’- 12h00'. 

Địa điểm:   Phòng Văn Miếu, khách sạn Pullman Hà Nội, 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hình thức tổ chức: Đại hội toàn thể các Doanh nghiệp hội viên.

Thành phần:

-         Đại biểu chính thức: Lãnh đạo các doanh nghiệp hội viên (Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc/Giám đốc Doanh nghiệp);

-         Khách mời: Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ Y tế; Đại diện Bộ Nội vụ, Đại diện lãnh đạo VCCI và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nội dung:

-         Thông qua các văn kiện Đại hội Hiệp hội:

  • Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hiệp hội khóa IV nhiệm kỳ 2011-2016, phương hướng hoạt động khóa V nhiệm kỳ 2016-2021;
  • Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành Hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2016,
  • Báo cáo của Ban kiểm tra về việc kiểm tra hoạt động Hiệp hội khóa IV nhiệm kỳ 2011-2016,
  • Dự thảo Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội

-         Bầu Ban Chấp hành Hiệp hội khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

-         Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động Hiệp Hội.

(Giấy mời, chương trình, phiếu đăng ký đính kèm)

Hiệp hội trân trọng thông báo và kính mời các Doanh nghiệp hội viên cử cán bộ lãnh đạo tham dự Đại hội đầy đủ.

Đề nghị các Ông/Bà Trưởng khu vực đôn đốc các doanh nghiệp hội viên trong khu vực tham dự Đại hội đầy đủ và tổng hợp danh sách các đại biểu chính thức của khu vực tham gia Đại hội trước 8h30 ngày 09/11/2016 cho Ban Tổ chức Đại hội.

          Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Doanh nghiệp xem xét tài trợ một phần kinh phí cho Đại hội. Đề nghị Quý Doanh nghiệp đăng ký đại biểu tham dự và tài trợ (nếu có) theo mẫu gửi kèm về văn phòng Hiệp hội trước ngày 28/10/2016 qua Email/fax/văn thư:

 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 04.3846.5223; Fax: 043.846.5224 Email: office@vnpca.org.vn

Hiệp hội xin trân trọng kính mời và cảm ơn Quý Doanh nghiệp./.