Giấy mời dự Hội nghị toàn thể doanh nghiệp hội viên năm 2018
[31/10/2018 10:40:42]

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam; Nghị quyết lần thứ 5 của Ban chấp hành Hiệp hội ngày 19 tháng 5 năm 2018. Hiệp hội tổ chức Hội nghị toàn thể Doanh nghiệp Hội viên năm 2018

Thời gian:  Ngày 07 - 08 tháng 12 năm 2018.

Địa điểm: Khách sạn Trần - Viễn Đông, 15 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Đính kèm:

1. Giấy mời dự hội nghị

2. Dự kiến chương trình

3. Phiếu đăng ký tham dự

4. CV và mẫu báo cáo kqsxkd của doanh nghiệp