Đề cử doanh nhân tham gia bình xét danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2019
[19/07/2019 16:00:16]

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 11597/QLD-KD ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Cục quản lý Dược về việc đề cử doanh nhân tham gia bình xét danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2019  theo đề nghị tại công văn số 1265/PTM-TĐKT ngày 06/6/2019 của Phòng Thương mại cà Công nhiệp Việt Nam.

Thông tin chi tiết:

1. Công văn số 1265/PTM-TĐKT ngày 06/6/2019 của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (file đính kèm)

2. Quy chế , mẫu danh sách đề cử và Mẫu báo cáo thành tích (file đính kèm)

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam xin thông báo để các Doanh nghiệp được biết và có nhu cầu tham gia xin gửi hồ sơ về VP Hiệp hội Doanh nghiệp DƯợc Việt Nam - 12 Ngô tất tố- P Văn Miếu, Q Đống Đa, Hà Nội trước ngày 23/7/2019 để Văn phòng tổng hợp gửi Cục quản lý Dược tổng hợp xét chọn.