Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
[21/04/2020 10:31:17]

Hiện Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Đề nghị doanh nghiệp có liên quan tham khảo và góp ý Dự thảo thông tư(nếu có). Góp ý xin gửi về Hiệp hội trước ngày 27 tháng 4 năm 2020 qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn.