Dự thảo Thông tư liên tịch Quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế (Bản ngày 14 tháng 7 năm 2015)
[28/07/2015 15:05:30]

   Hiện Ban soạn thảo thông tư liên tịch Quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế đã có bản dự thảo ngày 14 tháng 07. Dự thảo này có một số thay đổi so với bản Dự thảo trước đó ngày 6/7.

   Theo kế hoạch, Ban soạn thảo sẽ có văn bản đề nghị Vụ Pháp chế thẩm định và cho ý kiến chính thức về dự thảo này và trình Bộ trưởng chủ trì một buổi hội thảo tại Hà Nội để giới thiệu Dự thảo với các cơ quan/đơn vị/địa phương/doanh nghiệp trước cuối tháng 7/2015.

   Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu bản Dự thảo mới nhất(đính kèm). Có ý kiến đóng góp xin gửi về Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam theo địa chỉ email: office@vnpca.org.vn.