Diễn đàn đạo đức kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ các nền kinh tế APEC năm 2015 tại Manila, Philippines
[10/12/2015 11:01:44]

   Trong các ngày từ 19 - 20/08/2015 tại Manila, Philippines đã diễn ra diễn đàn đạo đức kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ các nền kinh tế APEC năm 2015. Tham dự Hội nghị có 286 đại biểu đại diện cho 16 nước và nền kinh tế khối APEC. Đại diện lãnh đạo Hiệp hội, đại diện doanh nghiệp hội viên Hiệp hội đã tham dự diễn đàn này.

   Đây là hội nghị thường niên kể từ năm 2010 tại hội nghị Bộ trưởng (bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng thương mại) các nước thành viên APEC đã đưa ra sáng kiến xây dựng và đưa vào thực hiện các Nguyên tắc tự nguyện về đạo đức ở tất cả các nước thành viên APEC trong các lĩnh vực: Trang thiết bị y tế; Dược phẩm sinh học và Xây dựng.

   Trên cơ sở bản nguyên tắc tự nguyện về đạo đức kinh doanh trong ngành dược phẩm sinh học được công bố tại thành phố Mexico đến năm 2015 đã có 22 bản nguyên tắc của 6 nước trong khối APEC đã được giới thiệu. Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt nam cũng đã xây dựng một bản nguyên tắc tự nguyện đạo đức kinh doanh, tuy nhiên việc vận động các doanh nghiệp hội viên tuân thủ nguyên tắc này là một thách thức lớn trong bối cảnh phát triển hiện nay của nền kinh tế chung của đất nước và của ngành dược nói riêng. Cần phải có sự phối hợp của nhiều bên liên quan như Chính Phủ(cơ quan quản lý - Bộ Y tế), Các công ty dược, Bác sỹ - người kê đơn, người tiêu dùng(bệnh nhân)…

   Diễn đàn năm nay chia làm 02 phiên. Phiên đầu là phần tập huấn dành riêng cho từng lĩnh vực với các thảo luận nhóm và bài tập tình huống cụ thể trong quá trình thực hiện nguyên tắc đạo đức. Phiên toàn thể tập trung vào các vấn đề nhằm nâng cao năng lực thực hành đạo đức đối với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và vai trò phối hợp của Chính phủ , Hội bác sĩ và các bên liên quan trong việc thực hiện.

   Kết thúc diễn đàn, toàn thể hội nghị đã thảo luận và cùng thống nhất một bản hướng dẫn thực hiện gồm 12 bước dành cho các bên liên quan trong lĩnh vực trang thiết bị y tế và dược phẩm sinh học (chi tiết tham khảo file đính kèm).

(Tin VPHH)