DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI KHÓA VI NHIỆM KỲ 2022-2027
[18/06/2022 20:02:17]
STT Họ và tên Chức Vụ đơn vị công tác Chức vụ tại HH khóa VI
1 Ông Trịnh Văn Lẩu

Nguyên Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc TW

Chủ tịch Hiệp hội

2 Bà Trần Thị Thư

Tổng thư ký, chánh văn phòng Hiệp hội khóa V

Phó chủ tịch thường trực

3 Bà Trần Thị Đào

TGĐ Công ty CPDP Imexpharm

Phó chủ tịch

4 Bà Huỳnh Thị Lan

TGĐ Công ty CP Hóa Dược phẩm Mekophar

Phó chủ tịch

5 Bà Phan Thị Minh Tâm

CTHĐQT Công ty CP Dược Medipharco

Phó chủ tịch

6 Ông Trần Túc Mã

Tổng giám đốc Công ty CP Traphaco

Phó chủ tịch

7 Bà Nguyễn Diệu Hà

Nguyên Phó trưởng phòng quản lý kinh doanh, Cục QLD

Tổng thư ký chánh văn phòng

8 Bà Nguyễn Thị Tú Anh

TGĐ Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

 

UV Ban thường vụ

9 Ông Đinh Xuân Hấn Tổng giám đốc Tổng công ty dược VN-CTCP UV BCH
10 Ông Đỗ Tuấn Đạt

CTHĐQT Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1,

 

UV BCH

11 Ông Nguyễn Thùy Dung

PTGĐ Công ty CP tập đoàn DP và TM Sohaco

 

UV BCH

12 Ông Nguyễn Nhật Hải

CTHĐQT Công ty CP tập đoàn CMG

UV BCH

13 Ông Lê Việt Hùng

TGĐ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn(Sapharco)

UV BCH

14 Bà Đỗ Thị Thu Hương

UV HĐQT, Phó TGĐ điều hành Công ty CP DP Vĩnh Phúc

UV BCH

15 Bà Phạm Thị Thanh Hương

TGĐ Công ty CP Dược – Trang TBYT Bình Định

UV BCH

16 Bà Phạm Thị Xuân Hương TGĐ Công ty CP DP OPC UV BCH
17 Ông Lê Quốc Khánh TGĐ Công ty CP Dược Hà Tĩnh UV BCH
18 Ông Đoàn Đình Duy Khương TGĐ điều hành Công ty CP Dược Hậu Giang UV BCH
19 Ông Nguyễn Bá Lai P.TGĐ Công ty CP dược phẩm Hà Tây UV BCH
20 Bà Đỗ Thị Nga TGĐ Công ty CP Dược Đồng Nai UV BCH
21 Ông Lê Văn Sơn

Chủ tịch HĐQT Tổng ty dược VN – CTCP,

Chủ tịch HĐQT Công ty CPDP TW Codupha

UV BCH

22 Ông Tô Hồng Thái CTHĐQT Công ty CP tập đoàn Merap UV BCH
23 Ông Trần Việt Trung TGĐ Công ty CP DP DL Pharmedic UV BCH
24 Ông Trần Tựu CTHĐQT Công ty CP DP Savi UV BCH
25 Bà Hàn Thị Khánh Vinh Chủ tịch HĐQT Công ty CP DP TW1 UV BCH