CV 14156/QLD-ĐK về việc hướng dẫn DN đăng ký nhượng quyền tự nguyện sx thuốc chứa phối hợp PF-07321332 và ritonavir
[25/11/2021 10:38:30]

Tiếp theo công văn số 13861/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 20/11/2021 về việc liên hệ với Công ty Pfizer  hoặc MPP để nộp hồ sơ  đề nghị trở thành đối  tác nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc  điều trị Covid-19 Paxlovid (chứa phối hợp PF-07321332 và ritonavir).

Hiệp hội xin gửi tiếp công văn số 14156/QLD-ĐK ngày 24/11/2021 của Cục QLD thông tin cụ thể hơn về việc này.

Theo đó, MPP đã cung cấp đường link: MedicinesPatentPool  -  EOI (https://eoi.medicinespatentpool.org/) để cơ sở sản xuất liên hệ và đăng ký trực tiếp với MPP để trở thành đối tác nhượng quyền tự nguyện của Pfizer sản xuất thuốc chứa phối hợp PF-07321332 và ritonavir. Hạn cuối cùng nộp đơn là ngày 06/12/2021, 6 giờ chiều giờ CET.

Các doanh nghiệp có nhu cầu truy cập vào đường link nêu trên để đăng ký.

Mọi khó khăn, vướng mắc  đề  nghị  liên hệ:

Ông Trần  Trung Thành, Giám đốc đối ngoại  Công ty  Pfizer, ĐT: 0976785066, email: thanh.trantrung@pfizer.com  

hoặc Ông Ngô Đình Nhân, Cán bộ Phòng Đăng ký thuốc  –  Cục Quản lý dược, ĐT: 0782306244, email: ngodnhan@gmail.com.