Cục Quản lý Dược trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp Hiệp hội
[21/08/2020 09:56:46]

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại Khách sạn MELIA Hà Nội, Hiệp hội đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội (BCH) lần thứ 7 khóa V(2016-2021) nội dung: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 và tổ chức tọa đàm giữa BCH với Lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Cục QLD và Cục ATTP về giải quyết khó khăn, thúc đẩy hoạt động SXKD của Doanh nghiệp dược.

Tham dự hội nghị có Ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng BYT , Ông Vũ Tuấn Cường - Cục trưởng Cục QLD, Ông Đỗ Văn Đông - Phó Cục trưởng Cục QLD, Ông Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục ATTP và lãnh đạo các phòng của Cục QLD

Tại tọa đàm các doanh nghiệp đã trình bày những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị Bộ Y tế - Cục QLD quan tâm giải quyết.

Về cơ bản các kiến nghị của doanh nghiệp đã được Cục QLD trả lời tại tọa đàm. Ngày 26/6/2019 Cục quản lý Dược đã có công văn trả lời đầy đủ chi tiết các kiến nghị bằng văn bản của Hiệp hội tổng hợp gửi Cục QLD.

VPHH xin gửi Công văn trả lời của Cục QLD để Quý doanh nghiệp được biết, CV này cũng được gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ của doanh nghiệp.

Click vào các phần dưới đây để xem nội dung:

Công văn trả lời kiến nghị của DN – Phần 1

Công văn trả lời kiến nghị của DN – Phần 2

Công văn trả lời kiến nghị của DN – Phần 3