Công văn về việc triển khai thực hiện cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ(REX)
[03/12/2019 10:15:06]

Theo công văn Bộ Công Thương đã đề xuất EU gia hạn thời hạn đăng ký mã số REX đối với Việt Nam thêm sáu tháng đến thời điểm cuối cùng là ngày 30 tháng 6 năm 220. Sau thời điểm trên cơ quan hải quan EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận C/O mẫu A để cho hưởng ưu đãi thuế quan theo GSP. EU khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành đăng ký mã số REX trong thời gian sớm nhất có thể.